Inrichten van uw
ICT serviceketen

Consolidated Services helpt bij het inrichten van uw ICT serviceketen of onderdelen daarvan. Of het nu gaat om uw demand- of supply-organisatie, een enkel proces binnen een van beiden of onze oplossing om uw ITSM tools te integreren.
" Je kan een mens niets leren; je kan hem alleen helpen het zelf te ontdekken in zichzelf. Galileo Galilei "

Organisatieverandering

Hoewel de "best practices" (ITIL, BiSL, ASL) op het gebied van beheer bekend zijn, is het voor veel bedrijven toch lastig om de inrichting daarvan goed te realiseren. Tijdens het ontwerpproces blijkt al dat bijbehorende procedures, werkinstructies, rollen, templates, gremia en toolconfiguraties ook nog ontworpen moeten worden.

Het inrichten van een procesgerichte organisatie betekent een organisatieverandering, Voordat de daadwerkelijke inrichting gedaan kan worden dient het volwassenheidniveau van de organisatie bekend te zijn. Pas dan kan beoordeeld worden hoe de (organisatie)verandering gestalte kan krijgen. Wij gebruiken hier een standaard checklist voor die snel duidelijkheid geeft over de te nemen stappen en doorlooptijd.

CI2M

Net zoals bij het ontwerpproces hanteren wij een participatieve aanpak voor de inrichting. De inrichting verloopt cyclisch waardoor wij snel kunnen inrichten rekening houdend met de meest actuele wensen van uw organisatie. In drie cycli is de inrichting afgerond. Op basis van onze ervaring hebben wij een methode ontwikkeld voor het inrichten van (onderdelen van) de ICT serviceketen: CI2M (Consolidated Incremental Implementation Method).

Tijdens de eerste cyclus ligt de nadruk op "Laten zien wat het is", bij de tweede cyclus op "inrichten op basis van het ontwerp" en bij de derde cyclus "Verfijnen op basis van laatste inzichten". Deze laatste cyclus kan eventueel herhaald worden. De lengte van één cyclus binnen CI2M hangt, behalve van het ontwerp" ook sterk af van het feit of de inrichting interorganisatorisch of intra-organisatorisch is.

Consolidated Services

Adres:

Hogelandseweg 76
6545 AB Nijmegen
Gelderland, Nederland

U kunt ons bereiken op:

026 472 00 18

Support

Mocht onze site u niet de gewenste informatie bieden, dan kunt u ook per mail uw vragen via onderstaand formulier aan ons doorgeven.

Mijn vraag online stellen
Copyright © Consolidated Services 2013 | Proclaimer
Webdesign & development by: Timeless Design