Integratie van de ITSM tools in uw serviceketen

Het ITSM-ecosysteem is een oplossing die u totale
controle over uw gehele serviceketen geeft, van klant
tot leverancier!
" Het geheel is meer dan de som der delen. Aristoteles "

Het ITSM-ecosysteem

Middels onze ITSM-ecosysteem oplossing kunnen we heel snel al uw klanten en uw leveranciers real time (!) koppelen aan uw service management systeem zónder investering in software of hardware! Dat betekent dat elke wijziging in uw systeem direct in het systeem van de klant of de leverancier wordt bijgewerkt, en vice versa! Oftewel het voelt alsof uw klanten en leveranciers inderdaad in uw systeem geïntegreerd zijn ! Natuurlijk alleen wanneer u dat wilt. U heeft dus volledige controle over de inrichting. Waarom kiezen voor déze oplossing? Natuurlijk kunt u service management pakketten ook op andere manieren aan elkaar koppelen. Bijvoorbeeld via e-mail of ftp of een integratie op database niveau met bijvoorbeeld Biztalk. Elk van deze oplossingen is echter niet ideaal. E-mail levert een hoop communicatieproblemen, FTP is niet realtime en een database integratie duurt relatief lang en is duur. Onze oplossing is echter…


Klaar om te gebruiken

Onze oplossing is geen integratie in de traditionele zin van het woord. Het betreft hier een kant en klare en " state of the art" cloud dienst die al operationeel is. De oplossing is direct (real time), veilig, betrouwbaar, flexibel en wordt ondersteund met een excellente support service. Het enige wat u nog hoeft te doen is aansluiten.
 

Snel te implementeren

Met de juiste logica voorhanden kunnen nieuwe integraties in dagen gerealiseerd worden in plaats van in weken of maanden.

De initiële integratie doen wij in één maand wat u merkt in uw initiële investering: deze is erg laag !
 

Kosteneffectief

Sinds u simpelweg een dienst afneemt wordt u niet geconfronteerd met licentiekosten of onderhoudskosten die een traditionele integratie met zich zouden meebrengen.

Bekijk de verschillen met een reguliere implementatie
 Hoe werkt het ?

Uw service management pakket en die van uw klanten en/of leveranciers worden via een beveiligde verbinding (SSL) gekoppeld met een datacenter die aan alle moderne beveiligingseisen voldoet (SAS type 2, ISO 27001 en PCI DSS level 1). In dit datacenter draait de software die het hart vormt van onze dienst. Deze software bestaat uit kanalen, een broker en een userinterface.De kanalen zijn de vertalers van de informatie die uit de service management pakketten komen naar het formaat die de broker nodig heeft en vice versa. Middels de userinterface wordt de logica in de broker aangebracht en de broker vertaalt op basis hiervan de binnengekomen informatie naar informatie die in het ontvangende pakket opgenomen dient te worden. Zie hiernaast voor een grafische weergave.

Om de juiste communicatie te bewerkstelligen wordt de benodigde logica samen met u ontworpen op basis van uw bestaande service management processen. Als voorbeeld : call x wordt aangemaakt met status y in uw systeem. Deze call moet worden doorgezet naar uw leverancier zodra status z bereikt is, inclusief statusinformatie. Een dergelijke mapping wordt vastgelegd in flowcharts en vervolgens ingebracht in de broker. Een typische tijdsduur voor het in kaart brengen van alle logica én het implementeren in de broker bedraagt 1 maand!

VoordelenGeen software nodig – als dienst beschikbaar (SAAS)
60 tot 70% goedkoper dan traditionele integratie. Geen onderhoudskosten of andere verborgen kosten.
Uw hele serviceketen aansluitbaar – geen limiet op het aantal verbindingen
Sluit eenmaal aan en connecteer zoveel klanten en leveranciers als u nodig acht.
Uw tooling en processen blijven onafhankelijk
U kunt uw tooling en processen gewoon blijven doorontwikkelen zonder de integratie in gevaar te brengen.
Lange levenscyclus
" As a Service" betekent dat de dienst continu up to date wordt gehouden en continu doorontwikkeld wordt.
Minimale Impact op uw infrastructuur
Door slim gebruik van communicatieprotocollen (zoals het veilige en krachtige HTTPS door port 443) is er niet of nauwelijks impact op infrastructuur.
Hoge beschikbaarheid
Middels onder andere redundante kanalen, tijdelijke replicatie van data en 24/7 monitoring wordt een zeer hoge beschikbaarheid gerealiseerd (in de praktijk tot 99,99%). Zelfs als een aangesloten ITSM tool uitvalt zal de informatie die moet worden overgedragen niet verloren gaan omdat middels het gebruik van wachtrijen de informatie wordt opgeslagen totdat deze weer kan worden afgegeven.
Voldoet aan alle moderne veiligheidseisen
Het hart van de oplossing draait op het datacenter van Amazon in Ierland (het zogeheten Amazon Web Services (AWS)) en wordt regelmatig ge-audit op de laatste beveiligingseisen. Het datacenter heeft de volgende certificaten: SAS70 type 2, ISO27001 en PCI DSS level 1. Daarnaast wordt alle informatie-uitwisseling versleuteld middels SSL verbindingen.
24/7 support
Support wordt gegeven middels onze service desk die tot 24/7 voor u beschikbaar is indien u dat wenst. Wijzigingen in de logica of eventuele storingen worden direct doorgegeven aan onze partner die direct met uw vraag of melding aan de slag gaat.

Consolidated Services

Adres:

Hogelandseweg 76
6545 AB Nijmegen
Gelderland, Nederland

U kunt ons bereiken op:

026 472 00 18

Support

Mocht onze site u niet de gewenste informatie bieden, dan kunt u ook per mail uw vragen via onderstaand formulier aan ons doorgeven.

Mijn vraag online stellen
Copyright © Consolidated Services 2013 | Proclaimer
Webdesign & development by: Timeless Design